Used primarily for skin conditions. Strong, not for mild, local acne etc…

Jin Yin Hua

Pu Gong Yin

Zi Hua Di Ding

Ye Ju Hua

Tian Kui Zi (Huang Qin may be substituted)

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Wu Wei Xiao Du Yin