Gui Shen Wan Variation Restore the Kidney

This is a variation of Gui Shen Wan which in itself is a variation of Liu Wei Di Huang Wan.

Shu Di Huang

Shan Zhu Yu

Shan Yao

Fu Ling

Gou Qi Zi

Du Zhong

Tu Su Zi

Dang Gui

Sang Shen

Ji Xue Teng,

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order variation of Jin Shen Wan
Posted in Buy