Tai Zi Shen – Pseudostellaria
Fu Ling Poria cocos
Bai Zhu Atractylodes
Chen Pi Citrus reticulata
Ban Xia Pinellia ternata Breit
Long Dan Cao Gentiana
Fang Feng Saposhnikovia
Gou Teng Uncaria
Chuan Xiong Ligusticum
Dang Gui Angelica sinensis

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Jian Pi Zhi Dong