L’s Jian Pi Ling Modified

7/17/19

a Custom Formula for a patient

5 Huang Qi

10 Dang Shen

10 Bai Zhu

5 Gan Cao

5 Bai Shao

3 Gan Jiang

5 Mu Xiang

10 Ge Gen

5 Wu Mei

5 Da Fu Pi

10 Ai Ye

15 Ce Bai Ye

10 Hai Hua Mi

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order a custom formula for a patient