This is a variation of Fu Zi Li Zhong Wan which itself is a variation of  Li Zhong Wan and is even more warming. (You can read about in more detail in the link.)

Ingredients

_________

Added Rou Gui and Shu di Huang.

  • Fu Zi – aconite – warming
  • Gan Jiang
  • Ren Shen
  • Bai Zhu
  • Gan Cao
Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order modified Fu Zi Li Zhong Wan
Posted in Buy