10 Bai Zhu

10 Huang Lian

10 Ban Xia

10 Huang Qin

10 Jie Geng

10 Mai Men Dong

10 Mu Dan Pi

10 Chi Shao

10 Wu Wei Zi

10 Zhi Mu

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order Custom Formula for patient