Qing Fei Pai Du Wan

The name basically says Clear the Lungs of Toxins

ingredients:

Jie Geng –  these two substitute for Ma Huang

Zi Su Ye


Zhi Gan Cao

Xing Ren 

Shi Gao

Gui Zhi

Ze Xie

Zhu Ling

Bai Zhu

Fu Ling

Chai Hu 

Huang Qin

Ban Xia

Zi Wan

Sheng Jiang 

Kuan Dong Hua – may not be available

She Gan – may not be available

(Xi Xin) unavailable

Shan Yao

Zhi Shi

Chen Pi 

Huo Xiang -may substitute Pei Lan

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Qing Fei Pai Du