She Gan Ma Huang Tang Modified

Our version of this doesn’t contain Ma Huang, Xi Xin nor possibly She Gan. But the rest of the formula has some great herbs to stop cough and benefit the lungs.

 

Zi Su Ye

Jie Geng

Kuan Dong Hua

Zi Wan

Ban Xia

Wu Wei Zi

Sheng Jiang

Da Zao

 

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order She Gan Ma Huang