Another special combination I prescribe for another special patient.

30 Ju Hua

10 Ye Jiao Teng

10 Ren Dong Teng

10 Bai Shao

10 Gui Zhi

10 Sheng Jiang

10 Yuan Zhi

5 Xi Xin

5 He Huan Pi

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order Special formula for patient 200 capsules (100 Powder) @ $48.00