Spine Support

For long-standing issues of the back. Will generally be seen more in older adults and older dogs and cats.

 

Bu Gu Zhi (Fructus Psoraliae)

Chi Shao (Paeonia Rubra) 

Chuan Niu Xi (Radix Cyathula) 

Chuan Xiong (Rhizoma Ligusticum Chuan Xiong) 

Dang Gui (Angelica Sinensis) 

Du Huo (Angelica Pubescentis) 

Du Zhong (Eucommia Cortex) 

Hong Hua (Flos Carthamus)

Ji Xue Teng (Cualis Millettia) 

Mo Yao (Myrrh Resina) 

Qiang Huo (Radix Notopterygium)

Ru Xiang (Radix Olibanum) 

Tao Ren (Semen Persica) 

Tu Si Zi (Semen Cuscuta) 

Yan Hu Suo (Rhizome Corydalis) 

Yin Yang Huo (Herba Epimedium) 

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Spine Support