Stomach Heat Constipation Bai Zi Ren 12

Contains NO Da Huang (Rhubarb)

Bai Zi Ren 12

Mai Men Dong 12

Sheng Di Huang 10

Shi Gao 40

Xuan Shen 10

Zhi Mu 11

Zhi Zi 5

 

For Constipation due to Stomach Heat.

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order for constipation due to stomach heat and lack of fluids