Wen Xin Ke Li

Dang Shen -党参 – Codonopsis

Huang Jing – 黄精- Rhizoma Polygonati

San Qi – 三七 – Radix Notoginseng

Hu Po – 琥珀 -Succinum (Amber)

Dan Shen -丹参- Salviae

(does NOT contain Nardostachys chinensis Batal)

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order Wen Xin Ke Li modified with Dan Shen