Xiang Sha Yang Wei

Ren Shen – Rx. Ginseng

Bai Zhu – Rz. Atractylodis Macrocephalae

Fu Ling – Poria

Hou Po – Magnoliae Officinalis

Chen Pi – Per. Citri Reticulatae

Xiang Fu – Rz. Cyperi

Bai Dou Kou – Fr. Amomi Rotundus

Mu Xiang – Rx. Aucklandiae

Sha Ren- Fr. Amomi

Sheng Jiang– Zingiberis Recens

Gan Cao – Glycyrrhizae Preparata

Da Zao – Fr. Jujube

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Xiang Sha Yang Wei