Yu He Bone Aching Formula modified

Yu He  (Bone Aching) Wan (aka Yuhe Decoction) note that we also carry Yu He Wan. (spelled very similar). That’s we have given this one a different name. Ge Gen / radix pueraiae Gui Zhi / ramulus cinnamomi Nan Sha Shen / adenophora tetraphylla Gan Cao / radix glycyrrhizae Bai Shao / radix paeoniae alba…

Read More

Jade Windscreen Yu Ping Feng Teapills

These are good quality “teapills” (little black balls of herbs) of Yu Ping Feng/ Jade Windscreen/ Astragalus and Siler They aren’t as strong as our normal granules and capsules but they are very convenient for travel and work as well will probably work better for children (or the child in all of us).    …

Read More

 Wu Bi Shan Yao Wan

Wu Bi Shan Yao Wan   10 Shan Yao Dioscorea  10 Fu Ling Poria  5 Ze Xie Alisma 10 Shu Di Huang Rehmannia 10 Shan Zhu Yu Cornus 10 Ba Ji Tian Morinda 10 Tu Si Zi Cuscuta 5 Eucommia Du Zhong 10 Niu Xi Cyathula 10 Wu Wei Zi Schizandra 10 Rou Cong Rong…

Read More

Eczeherbal 2

For help with eczema. From Zi Zai dermatology company in Colorado. A little goes a long way.   This ointment is specially formulated according to the Traditional Chinese Medicine (TCM) patterns known as Heat in the Blood with Fire Toxins & Wind. From the perspective of TCM, the herbs in this ointment Clear Heat, Cool…

Read More

PS clear heat 1

Nu Zhen Zi 10 Bai Mao Gen 10 Shi Gao 15 Han Lian Cao 15 Mu Dan Pi 10 Zhi Mu 15 Niu Xi 5 Mai Men Dong 10 Sheng di Huang 10 Availability status: in stock Order custom formula 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $32.00 100 capsules (50 grams) @…

Read More

Famous Custom Formula #1

Famous Custom Formula….   Chai Hu 20 Bai Shao 20 Yu Jin 20 Huang Jing 10 Dang Gui 5 Fu Ling 10 Bai Zhu 15 Availability status: in stock Order Famous custom Formula 1 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams) @…

Read More

Hand and Foot creme 1

This is a product made by Zi Zai Dermatology Skincare Products in Colorado. A little should go a long way. ECZEHERBAL™ P HAND & FOOT CREAM 4OZ Anti-itch cream for hands and feet that suffer from pompholyx eczema. Pompholyx is a type of eczema that affects hand and feet with a distinct cycle: the formation…

Read More

Bi Xie Fen Qing Yin

Bei Xie 30 grams Yi Zhi Ren 20 grams (may be substituted depending on availability) Wu Yao 20 grams Shi Chang Pu 30 grams Availability status: in stock Order Bei Xie Fen 100 grams granules @ $34.00 200 grams granules @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $35.00 200 capsules (100 grams) @ $55.00 5…

Read More

Wu Mei Wan

Wu Mei Wan Wu Mei (Fructus Pruni Mume) Chuan Jiao (Pericarpium Zanthoxyli ) Xi Xin (Radice Asari) may substitute based on availability Huang Lian (Rhizoma Coptidis) Huang Bai (Cortex Phellodendri) Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis) Fu Zi (Radix Lateralis Aconiti) Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi) Ren Shen (Radix Ginseng) Dang Gui (Angelicae Sinensis) Availability status: in stock…

Read More

PS 1 7/16

10 Bai Zhu 10 Huang Lian 10 Ban Xia 10 Huang Qin 10 Jie Geng 10 Mai Men Dong 10 Mu Dan Pi 10 Chi Shao 10 Wu Wei Zi 10 Zhi Mu Availability status: in stock Order Custom Formula for patient 100 grams powder @ $35.00 200 grams powder @ $60.00 100 capsules (50…

Read More

Nei Yi Blood Mover 2

Blood Mover 2   Dan Shen (Salviae multiorrhizae Radix) Xue Jie (Draconis Sanguis) San Leng (Sparganii Rhizoma) E Zhu (Curcumae Rhizoma) Tao Ren (Persicae Semen) San Qi (Notoginseng Radix) Dang Gui (Angelica sinensis) Gui Zhi (Cinnamomi Ramulus) Xiang Fu (Cyperi Rhizoma) Niu Xi (Achyranthis bidentate Radix) Availability status: in stock Order Blood Mover 100 grams…

Read More

Lung Heat Clear 1

This is an effective formula for lung distress with lack of appetite, nausea and heat. It is similar to Lianhua Qingwen and contains no illegal or endangered herbs. 10 Lian Qiao 连翘, Fructus Forsythiae  10 Jin Yin Hua 金银花, Flos Lonicerae 10 Xing Ren 炒苦杏仁, Semen Armeniacae Amarum  15 Shi Gao 石膏, Gypsum Fibrosum 10…

Read More

Modified Du Huo Ji Sheng Tang without Gan Cao

This is a variation of Du Huo Ji Sheng Tang where we have taken out Gan Cao which for some people may raise blood pressure.   Alternative Names Du Huo Ji Sheng Tang Du Huo Tang Pubescant Angelica Decoction Tu Huo Chi Sheng Tang To-huo and Loranthus Decoction Pubescent Angelica and Loranthus Decoction Tuhuo and…

Read More

Calm Stomach Pain

This is a combination of the formulas Major Construct the Middle (Da Jian Tang), Wei Mei Wan and Ginseng and Cinnamon. If you are taking this, start with a low dosage and work your way up to best meet your comfort level. It is for stomach pain, cold hands and feet and irritability.   Ingredients…

Read More

Fertility 3

Fertility 3 Bai Shao 12 Chi Shao 12 Chong Wei Zi 10 Chuan Duan 6 Chuan Xiong 6 Dan Shen 10 Jing Jie 6 Shan Zha 6 Wu Ling Zhi 6 Xiang Fu 6 Ze Xie 6 Availability status: in stock Order Fertility 3 100 grams powder @ $35.00 200 grams powder @ $60.00 100…

Read More

Fertility 4

Fertility 4 with Mei Gui Hua Tai Zi Shen 14 Chao Bai Zhu 11 Du Zhong 8 Tu Si Zi 9 Shan Yao 9 Fu Ling 9 Bai Shao 9 Zi Si Ying 9 Chuan Xu Duan 9 Mei Gui Hua 4 Zi Su Ye 10 Availability status: in stock Order Fertility 4 with Mei…

Read More

Fertility 2

Fertility Two Bai Shao 12 Chi Shao 12 Chuan Xu Duan 12 Dang Gui 10 Fu Ling 10 Gou Qi Zi 10 Gou Teng 12 Mu Dan Pi 10 Shan Yao 10 Shan Zhu Yu 6 Shu Di 12 Tu Si Zi 10 Wu Wei Zi 6 Availability status: in stock Order Fertility two 100…

Read More

Fertility 1

Fertility One Ai Ye 8 Bai Zhu 12 Chai Hu 4 Chi Shao 8 Chuan Xu Duan 8 Dang Gui 10 Fu Ling 8 Wu Ling Zhi 7 Xiang Fu 8 Yi Mu Cao 12 Yu Jin 8 Ze Xie 7 Availability status: in stock Order fertility one 100 grams powder @ $35.00 200 grams…

Read More

Te Xiao Zao Ren An Mian

This is a sleep aid and is most appropriate if there is some sort of anxiety/ mental worrying and/ or restless leg or other types of twitching.   Gou Teng Ramulus Uncariae Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae  Yuan Zhi Radix Polygalae Tenuifoliae  Shou Wu Teng/ He Shou Wu Caulis Polygoni Multiflori  Wu Wei Zi Fructus…

Read More