Lu Shi Ban Tu Tang

This is called the Lu Family Decoction (Formula) for Patchy Baldness. 

10 Dang Gui
10 Bai Shao
10 Chi Shao
5 Chuan Xiong
5 Shu Di Huang
10 Dan Shen

10 He Shou Wu
5 Bai Ji Tian
5 Rou Cong Rong
10 Nu Zhen Zi
10 Sang Shen
5 Qiang Huo
5 Jing Jie

 

 

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Lu Family Decoction for Patchy Baldness