An Shen Bu Xin Wan – Calm the Spirit Boost the Heart Pill

There are a number of “An Shen” or (calm the spirit) and “Bu Xin” (raise the spirit) pills. An Shen Bu Xin Wan is one of the most widely used because of its wide range of its applications and familiar ingredients.

artist: Kaouru Mansour

You can look at our anxiety category for other suggestions you can choose from.

 

Zhen zhu mu – Cristaria plicata shell

Ye jiao teng– Polygonum multiflorum

Nu zhen zi – Ligustrum lucidum

Dan shen – Salvia miltiorrhiza

Han lian cao – Eclipta prostrata herb

Tu si zi – Cuscuta chinensis

He huan pi – Albizia julibrissin

Sheng di huang – Rehmannia

Wu wei zi – Schisandra chinensis

Shi chang pu – Acorus tatarinowii

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order An Shen Bu Xin Wan