Bu Shen Huo Xue Tang

This formula shows up in a number of variations. This is the one rom this web-site. We make no claims on its use as described in the article.

Bu Shen Huo Xue Tang NCBI NIH GOV.

 

Sheng Di (Rehmannia glutinosa) 

Dan Shen (Salviae miltiorrhizae)

Dang Gui (Angelica sinensis

Xu (Chuan) Duan (Dipsacus asperoides) 

Du Zhong (Eucommia ulmoides )

Shan Yao (Dioscorea opposita)

Mei Gui Hua (Rosa rugosa)

Chuan Xiong (Ligusticum chuanxiong)

Yi Yi-ren (Coix lacryma-jobi)

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order BuShenHuoXueDecoction