Rou Gui 20g
Shan Yao 15g
Shu Di Huang 15g
Shan Zhu Yu 10g
Mu Dan Pi 10g
Fu Ling 10g
Ze Xie 5g
Ban Xia 5g
Hou Po 5g
Tian Hua Fen 5g

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order Jin Gui Shen Qi Wan Mod August 1