Some of the herbs in the original formula are not available. This is our version. This is a very warming formula.

Yan hu suo
Dan shen
Ren shen
Dang gui
Fu zi
Mu xiang
Gan jiang
Rou gui
Tao ren
Zhen Zhu Mu (may substitute Long Gu)

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order WeiNicom