Created for a specific patient with problems with nausea and vomiting.

Xuan Fu Hu 15

artist: Kaouru Mansour

Chen Pi 9

Ban Xia 9

Bai Zhu 9

Gan Jiang 3

Yuan Zhi 9

Mu Gua 6

Mu Xiang 3

Dang Shen 3

Da Zao 3

Huang Lian 6

Huang Qin 3

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order for a specific patient