Jin Shui Huan Xian Formula JHF

$34.00

$34.00

please choose carefully whether capsules or powder and sizes. Thanks.

SKU: JinshuiHuanxianF Category:

Description

Jin Shui Huan Xian Formula

also known as Jin Shui Huan Xi’an.

Ren Shen Ginseng Radix 

Mai Men Dong Ophiopogonis Radix 

Sheng Di Huang Rehmanniae Radix 

Gua Lou Trichosanthis Fructus

Zhe Bei Mu Fritillariae Thunbergii Bulbus, 

Mu Dan Pi Moutan Cortex

Yin Yang Huo  (Xian Ling Pi) Epimedii Herba

Bai Guo Ginkgo Semen

Bai Tou Weng Pulsatillae Radix

Yi Yi Ren Coicis Semen

Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 0.2 × 0.2 × 0.2 in
granules or capsules sizes

100 grams granules: $34, 200 grams granules: $60, 100 capsules (50 grams): $35, 200 capsules (100 grams): $58, 5 bottles 200 grams granules: $275, 5 bottles 200 capsules: $260

About the author

Owner of Eagleherbs.com