Xiang Fu Modified Xiao Yao San

$34.00

$34.00

A modification of Jia Wei Xiao Yao San.

100 grams granules: $34
100 grams granules: $34
200 grams granules: $60
200 grams granules: $60
100 capsules (50 grams): $35
100 capsules (50 grams): $35
200 capsules (100 grams): $58
200 capsules (100 grams): $58
5 bottles 200 grams granules: $275
5 bottles 200 grams granules: $275
5 bottles 200 capsules: $260
5 bottles 200 capsules: $260
Clear
SKU: XFuJWXY-3 Categories: ,

Description

This is a modification of Jia Wei Xiao Yao Wan.

Ingredients

Xiang Fu 15

Bo He 9

Mu Dan Pi 9

Zhi Zi 9

Dang Gui  15

Bai Shao 15

Zhi Gan Cao 4

Fu Ling 12

Bai Zhu 12

Sheng Jiang 3 

Recommended for these body types:
Slightly Hearty
Slightly Hearty
Balanced
Balanced

Slightly Delicate
Slightly Delicate

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 0.2 × 0.2 × 0.2 in
granules or capsules sizes

100 grams granules: $34, 200 grams granules: $60, 100 capsules (50 grams): $35, 200 capsules (100 grams): $58, 5 bottles 200 grams granules: $275, 5 bottles 200 capsules: $260

About the author

Owner of Eagleherbs.com