ZHEN GAN XIE FENG TANG

$34.00

$34.00

ZHEN GAN XIE FENG TANG

ingredients

Niu Xi Achayranthis

Dai Zhe Shi Haematitum

Long Gu Ossis Fossilia

Mu Li Concha Ostreae

Gui Ban Plastrum Testudinis or Bie Jia

Xuan Shen Scropulariae

Tian Men Dong Asparagi

Bai Shao  Paeioniae Alba

Yin Chen Hao Artemisiae

Chuan Lian Zi. Toosendan

Mai Ya Hordei

Gan Cao Glycyrrhizae

SKU: zgxf Category:

Description

ZHEN GAN XIE FENG TANG

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 0.2 × 0.2 × 0.2 in
granules or capsules sizes

100 grams granules: $34, 200 grams granules: $60, 100 capsules (50 grams): $35, 200 capsules (100 grams): $58, 5 bottles 200 grams granules: $275, 5 bottles 200 capsules: $260

About the author

Owner of Eagleherbs.com