Special Zhu LING San with Da Huang

Zhu Ling San with Da Huang This is a variation of Zhu Ling San but it is more draining. If have constipation before taking this formula you won’t after taking it. Mu Tong is not available. Zhu Ling – drains heat Mu Tong (not included) Da Huang – relieves constipation Zhi Zi – clears heat…

Read More

Huo Xue Jie Du Tang Modified

Dang Gui Chinese Angelica Root Chuan Xiong Chuanxiong Rhizome Chi Shao Paeoniae Rubra Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis Diffusae Tao Ren Peach Kernel Processed Hong Hua Arthami Xia Ku Cao Prunenella Lian Qiao  Forsythiae Si Gua Luo  Luffae Gua Lou  Trichosanthis Ju He Reticualatae   Note this is a variation of the formula…

Read More

Forsythia and Laminaria Combination (San Zhong Kui Jian Tang)

Details of Forsythia and Laminaria Combination Alternative Names Forsythia, Laminaria and Licorice Formula San Zhong Kui Jian Tang san tsung kuei chien tang Availability status: in stock Order Forsythia and Laminaria Combination 100 grams powder (no capsules) @ $35.00 200 grams powder (no capsules) @ $60.00 100 grams powder (200 capsules) @ $48.00 5 bottles…

Read More