Nong Suo Yang Rong Wan

Da Zao (Fructus Ziziphi Jujubae) Rou Gui (Cortex Cinnamomi) Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae) Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae) Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata) Yuan Zhi (Radix Polygalae) Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Recens) Huang Qi (Radix Astragali) Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) Gan Cao (Radix Glycyrrhizae) Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) Dang Shen (Radix…

Read More

Jian Pi Wan without Gluten

This formula is a gluten free version of Jian Pi Wan. Read about Jian Pi Wan here. We have omitted Shen Qu (which contains wheat) and Mai Ya (which is a malt product). The rest of the formula should be fine for those sensitive to gluten. However, just to be sure I would suggest buying…

Read More

Dog Runs Yu Jin He Zi San

Nothing is more unpleasant when your dog has diarrhea. For you or your dog. This is an effective treatment for those sudden episodes of the runs when your dog has eaten the wrong thing or otherwise has upset his or her intestines. (It is not for chronic diarrhea in an older dog.) To be graphic:…

Read More

shopsite test

NzRGQjM1RkZeMDhCQi0xQ0M5LUI2QjItN0YxM15PREkzTmpreE16SXhmR1YyWVd4MVlYUmxNVEk1ZkRGOF5odHRwczovL2RlbW8uc2hvcHNpdGUuY29tL2NnaS1iaW4vc3NkZW1vcy9zdG9yZXMvZXZhbHVhdGUvc2MvYXV0aG9yaXplLmNnaV5odHRwOi8vYS1kZW1vLXN0b3JlLmNvbS9jZ2ktYmluL3NzZGVtb3Mvc3RvcmVzL2V2YWx1YXRlL3NjL3NzX3BhZ2UuY2dpP3N0b3JlaWQ9KjFhNDk4NTQ1NDFhMDRlMDgwOGY2NzI4ZjhjNmI3OA==

Read More

Chai Qin Cheng Qi Decoction

Chai Qin Cheng Qi Decoction Chaihu (Radix Bupleuri) [caution – Because of the Chai Hu (Radix Bupleuri) this formula must NOT be taken with Interferon.) Huangqin (Radix Scutellariae) Houpo (Cortex Magnoliae Officinalis) Zhishi (Fructus Aurantii Immaturus) Yinchen Hao (Herba Artemisiae Capillaris) Zhi Zi (Fructus Gardeniae) Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei) Mang Xiao (Natrii Sulfas) “Chai-Qin-Cheng-Qi Decoction…

Read More

Wen Xin Ke Li modified

Wen Xin Ke Li Dang Shen -党参 – Codonopsis Huang Jing – 黄精- Rhizoma Polygonati San Qi – 三七 – Radix Notoginseng Hu Po – 琥珀 -Succinum (Amber) Dan Shen -丹参- Salviae (does NOT contain Nardostachys chinensis Batal) Availability status: in stock Order Wen Xin Ke Li modified with Dan Shen 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules…

Read More

Special Chrysanthemum Tea

A special formula for one of my patients.   30 Ju Hua 10 Ye Jiao Teng 10 Ren Dong Teng 10 Bai Shao 10 Gui Zhi 10 Sheng Jiang 10 Yuan Zhi 5 Xi Xin 5 He Huan Pi Availability status: in stock Order SpecialCTea 200 capsules @ $40.00 Qty:

Read More

No Chai Hu Jia Wei Xiao Yao Wan

Details of No Chai Hu Jia Wei Xiao Yao Wan This is a modification of our popular Jia Wei Xiao Yao Wan. We have substituted Xiang Fu for the Buplereum (Chai Hu).  Availability status: in stock Order No Chai Hu Jia Wei Xiao Yao 100 grams powder @ $30.00 200 grams powder @ $60.00 100 capsules…

Read More