Lower trunk

Zuo Gu Shen Jing Tong Wan (Pian)

This formula directs towards the lower part of the trunk.

Contains Corydalis.

Resina Boswelliae Carterii (Ru Xiang)
Resina Commiphorae Myrrhae (Mo Yao)
Caulis Spatholobi (Ji Xue Teng)
Rhizoma Corydalis (Yan Hu Suo)
Radix Morindae Officinalis (Ba Ji Tian)
Rhizoma Curcumae Longae (Jiang Huang)
Radix Rehmanniae Glutinosae (Sheng Di Huang)
Rhizoma Ligustici Chuanxiong (Chuan Xiong)
Gui Zhi (cinnamon)
Sheng Jiang (ginger)

 

_________________