Er Si Wu He Ji

$34.00

$34.00

For Kidney Yang Deficiency.

Description

 

Ingredients

 • Xian Mao. Rz. Curculiginis
 • Yin Yan Huo Hb. Epimedii
 • Dang Gui Rx. Angelicae Sinensis
 • Chuan Xiong Rz. Chuanxiong
 • Bai Shao Rx. Paeoniae Alba
 • Fu Ling Poria
 • Wu Wei Zi Fr. Schisandrae
 • Tu Si Zi Sm. Cuscutae
 • Fu Pen Zi Fr. Rubi
 • Gou Qi Zi Fr. Lycii
 • Che Qian Zi Sm. Plantaginis

 

 

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 0.2 × 0.2 × 0.2 in
granules or capsules sizes

100 grams granules: $34, 200 grams granules: $60, 100 capsules (50 grams): $35, 200 capsules (100 grams): $58, 5 bottles 200 grams granules: $275, 5 bottles 200 capsules: $260

About the author

Owner of Eagleherbs.com