special Spleen Stomach Formula

From: $34.00

choose capsules or powder and sizes. Thanks.

 

alt=””

100 grams granules: $34
100 grams granules: $34
200 grams granules: $60
200 grams granules: $60
100 capsules (50 grams): $35
100 capsules (50 grams): $35
200 capsules (100 grams): $58
200 capsules (100 grams): $58
5 bottles 200 grams granules: $275
5 bottles 200 grams granules: $275
5 bottles 200 capsules: $260
5 bottles 200 capsules: $260
Clear
SKU: Erzhiwan-1 Categories: ,

Special Spleen Stomach Formula

Wu Yao 10g
Bai Shao 13g
Chao Hu 7g
Chen Xiang 3g
Chuan Xiong 10g
Bing Lang (or Da Fu Pi) 7g
Zhi Gan Cao 7g
Mu Xiang 7g
Xiang Fu 10g
Da Huang 7g
Zhi Ke 10g
Zhi Shi 7g
Zhi Zi 5g

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 0.2 × 0.2 × 0.2 in
granules or capsules sizes

100 grams granules: $34, 200 grams granules: $60, 100 capsules (50 grams): $35, 200 capsules (100 grams): $58, 5 bottles 200 grams granules: $275, 5 bottles 200 capsules: $260